Ringbeställning

Samtliga djur som ställs ut inom SRF eller någon av dess lokala föreningar, däribland Mittsveriges Rasfjäderfäklubb, måste vara ringmärkta med SRFs fasta fotring.

Ringar kan beställas via SRF, se hemsidan för ytterligare information.

Svenska Rasfjäderfäförbundet (SRF)