Medlemskap

Som medlem i Mittsveriges Rasfjäderfäklubb får du ta del av samtliga våra aktiviteter under året. Detta inkluderar bland annat anordnade resor, utställningar, kurstillfällen samt möjligheten att sälja djur på våra bytardagar. Du får även tillgång till klubbregistret, där raser och färger finns listade tillsammans med kontaktuppgifter till uppfödare. Detta gör det enkelt för dig att hitta just den ras eller färg du söker!

Som lokalförening under Svenska Rasfjäderfäförbundet har Mittsveriges styrelse även ett viktigt uppdrag i att bidra i nationella ärenden kring rasfjäderfä, det sker därför årliga nationella sammankomster mellan lokalföreningar tillsammans med SRF.

Medlemsavgifter 2018     

Som vanligt kan du välja att bli medlem i enbart Mittsveriges Rasfjäderfäklubb eller att bli medlem i både Mittsverige och SRF genom en gemensam avgift.

För att bli medlem i enbart Mittsveriges Rasfjäderfäklubb betalar du in 150 kronor till vårt bankgiro eller via Swish.

Betala via bank på bg 5190-5891

Betala via Swish till 076 803 80 74

OBS! Ange alltid namn, mailadress och postadress vid inbetalning av medlemsavgift så du kan ta del av utskick och annan information.

För  medlemsskap i SRF + Mittsverige

Vid SRFs årsstämma 2017 togs beslut om ändrade avgifter från och med 2018.

För dig som vill bli medlem i SRF gäller från och med nu följande:

Senior: betala in 500kr till SRF varav 150kr sänds till lokalklubben.

Junior (7-17 år): betala in 200 till SRF varav 100kr sänds till lokalklubben.

Betala via bank på bg 5202-8206 eller Swish till 123 281 05 47

För mer information om SRF eller kontakt hänvisar vi direkt till Svenska Rasfjäderfäförbundet