Lokalutställning

Varje höst anordnar Mittsveriges Rasfjäderfäklubb en utställning där all slags rasfjäderfä bedöms av en domare utsedd av SRF.

Djur som ska ställas ut hos SRF eller en av dess lokalklubbar måste vara ringmärkta med SRFs fasta fotring, se ”Ringbeställning” för mer information.

Blanketter till anmälan hittar du här: anmälningsblanketter. Se mer info nedan om hur du anmäler dig.

Bedömningsutställning 2016

23 oktober i Kolsta, Sundsvall

Öppet för allmänheten söndagen den 23 oktober mellan 12.00-15.00 (Entré 10kr)

Plats: Kolsta 106, Sundsvall

Vägbeskrivning: Om du kommer från norr: timmervägen från IKEA till E14 och ta av mot Östersund tills du ser skylten som markerar infarten till utställningslokalen. Kommer du från söder: Kör E14 mot Östersund tills du ser skylten.

Anmälningsinstruktion

Anmälan skall vara inne och betald senast 2 oktober. bg 5190-5891.

Anmälningsavgiften är 30 kronor per djur.

Du anmäler dig enklast via brev eller telefon.

Via brev: Fyll i anmälningsblanketterna som bifogats i utskicket. Du kan också skriva ut dina egna blanketter.  Kom ihåg att endast fylla i en ras och färg per blankett.

Blanketterna skickas till  Carina Zetterqvist, Lillström 181, 860 13 Stöde

Via telefon: Ring Carina på 070-6075407 eller Ulla på 070-2390151 och ange detaljerna kring din anmälan (se anmälningsblanketten).

Inlämning av djur sker fredagen den 21 oktober mellan 18.00 19.00 och avhämtas tidigast klockan 15.00 på söndagen den 23 oktober. Alla djur skall vara ringmärkta med SRFs fasta fotring och vara fria från ohyra. 

I år har vi ingen försäljningsavdelning men det är fritt fram för utställare att saluföra sina utställda djur – dessa får dock liksom övriga djur avhämtas tidigast kl 15.00 den 23 oktober.

Domargenomgång med medlemmarna

Mellan klockan 17.00 – 18.00 på lördagen den 22 oktober har alla medlemmar (inte bara utställarna) möjlighet att tillsammans med domaren gå igenom de bedömda djuren – ett perfekt tillfälle att fördjupa sig i olika raser och färger!

Middag

Efter genomgången tänkte vi äta en middag tillsammans till självkostnadspris. Anmälan till middagen meddelas till: Carina 070-6075407 senast den 9 oktober.

Hjälp med förberedelser

Vi behöver starka armar som kan hjälpa till att hämta och sätta upp burar och bord på eftermiddag och kväll fredagen den 21 oktober och även vid nedmontering och frakt på söndagen efter utställningen! Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få. Vi träffas för arbetsmöte hos Anki i Kolsta den 5 oktober klockan 18.00.

Vi hoppas få se många utställare och många djur av alla de slag i år och önskar alla varmt välkomna till årets utställning!

/Styrelsen