Länkar

Svenska Rasfjäderfäförbundet

Svenska Rasfjäderfäförbundet

SRFs lokalföreningar och specialklubbar

Bergslagens Rasfjäderfäförening

Blekinge Rasfjäderfäklubb

Dalarnas Rasfjäderfäförening

Falkenbergs Rasfjäderfäklubb

Gotlands Rasfjäderfäförening

Hälsinglands Rasfjäderfäförening

Knallebygdens Rasfjäderfäförening

Kullabygdens Rasfjäderfäklubb

Nordvästra Götalands Rasfjäderfäklubb

Skaraborgs Fjäderfäklubb

Specialklubben för prydnadsfjäderfä

Svenska Simfågel- och kalkonklubben

Västmanlands Rasfjäderfäförening

Wermlands Rasfjäderfäförening

Österlens Rasfjäderfäklubb

Övriga föreningar

Svenska Lanthönsklubben

Svensk Duvavelsförening

Sydsvenska Dvärghönsklubben

Sveriges Fjäderfäklubb

Västerbergslagens Hönsförening

Djur- och smittskydd

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Jordbruksverket