Om klubben/Kontakt

Mittsveriges Rasfjäderfäklubb

Vi är en av Svenska Rasfjäderfäförbundets (SRF:s) lokalklubbar för rasfjäderfän och verkar på lokal nivå i Mittsverige för att bevara och befrämja aveln bland de hundratals fjäderfäraser som finns i vårt land. Vi ser det också som vår uppgift att sprida information och kunskap om dessa djur och deras skötsel.

Vilka är då dessa djur? Till fjäderfän räknar vi höns, dvärghöns, ankor, gäss, kalkoner och prydnadsfjäderfän som tex. fasaner och prydnadsänder. Med rasfjäderfän avser vi rasrena djur som är godkända enligt Svensk Rasfjäderfästandard. I Sverige finns idag ett 150-tal godkända fjäderfäraser många med mycket gammalt ursprung, en del raser härstammar ända från 1800- talet eller ännu tidigare, och har sedan spridits över världen. Hos dessa djur vill vi bevara det specifika i utseende, temperament och produktionsförmåga som varje ras kan bjuda på. Som rättesnöre i avelsarbetet använder vi standarden som ingående beskriver det typiska för varje ras.

Historik
Mittsveriges Rasfjäderfäklubb antogs av Svenska Rasfjäderfäförbundet som en ny lokalklubb på 1987 års förbundsstämma. Klubben bildades ur dåvarande Södra Norrlands Rasfjäderfäklubb som i sin tur har anor från tidigt 1980-tal.

Under 1990-talet ökade intresset för att hålla hobbyhöns och andra rasfjäderfän stort inom klubbområdet. Det blev inte längre ovanligt med mindre hönsflockar till och med inom villaområdena. För klubbens utveckling kan vi konstatera att 1997 blev ett viktigt årtal, medlemsskaran mer än fördubblades och uppgick vid årets slut till 85 medlemmar. Grunderna till klubbens fortfarande populära kurs ”Fjäderfän som hobby” tog form när vår första studiecirkel anordnades och medlemstidningen ”Mittsverige Nytt” utkom med sitt första nummer samma år. 1997 var också året när Mittsveriges Rasfjäderfäklubb arrangerade sin första och Sveriges hittills nordligaste officiella bedömningsutställning i Sundsvall.

Året därpå, 1998, fortsatte den positiva utvecklingen. Vi började tillverka egna utställningsburar för PR-ändamål och bedömningsutställningen som för andra året gick av stapeln i Mittsverige.

Till utställningen 1999 anmäldes rekordmånga djur. För första gången ställdes över 100 rasfjäderfän ut. Inte mindre än 167st anmälningar inkom och klubben fick tillverka ytterligare utställningsburar för att klara det ökande utställningsintresset. Även medlemsskaran ökade och lagom till sekelskiftet passerade antalet för första gången i klubbens historia 100 medlemsfamiljer. Klubben lade ut sin hemsida på Internet 8 april. Aldrig tidigare har intresset för rasfjäderfän varit så stort inom verksamhetsområdet som idag.

Det växande intresset för rasfjäderfän i området fortsatte under hela år 2000 och medlemsantalet ökade med ytterligare 20 procent. Klubben antog en ny logo vilken också trycktes på nya klubbtröjor. Silkestuppen Charlie slog nytt klubbrekord på tuppgalningsmästerskapet med hela 46 galningar under loppet av 15 min.

Verksamhetsområde
Mittsveriges Rasfjäderfäklubb – Klubben för dig Mitt i Sverige. För närvarande är klubben den nordligaste aktiva lokalklubben under SRF. Detta trots att Medelpad som tillsammans med Ångermanland och Jämtland utgör verksamhetsområdet faktiskt är Sveriges geografiska mittpunkt!

Verksamhet
För att uppnå klubbens syften, att bevara och sprida kännedom om rasfjäderfän arrangeras årligen en mängd aktiviteter som tex. vår populära hönskurs ”Fjäderfän som hobby,” utbildningsdagar med olika fjäderfäteman, PR-arrangemang samt ”bytardagar” vår och höst där vi träffas och utbyter både djur och erfarenheter.

Under hösten står vårt största och kanske viktigaste arrangemang för dörren nämligen vår egen lokala bedömningsutställning. Här bedömer och kritiserar speciellt utbildade fjäderfädomare utställningsdjuren efter den standard som finns skriven för varje ras. Utställningen är väldigt viktig för bevarandet av de olika raserna och ett bra hjälpmedel för uppfödarna där de ser resultatet av avelsarbetet, dessutom ett roligt arrangemang för alla intresserade.

Som medlem får du dessutom ett lokalt uppfödarregister där alla medlemmar registrerar den eller de raser som de håller. Detta är ett mycket uppskattat hjälpmedel för den som vill komma i kontakt med uppfödare av någon speciell ras. Till sist men inte av minst betydelse får du som medlem säkert många nya hönskamrater.

Vill du ha ytterligare upplysningar eller har du några frågor kontakta gärna någon i styrelsen.

En kommentar

  1. Hej! Är det någon som kan radera mina annonser på Hemsidan, det verkar inte vara någon som använder sidan längre. Mvh. monica

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s